Dovoľte, aby sme sa Vám predstavili.
Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá poradenskou, kontrolnou a servisnou činnosťou v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi so snahou obstáť na Slovenskom trhu už od roku 1990. Význam problematiky bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi chápeme spolu, ako potrebu predvídať zlyhávanie ľudského faktoru zamestnancov na pracoviskách, zlyhávanie technológií a zlyhávanie chápania organizačných súvislostí našich zákazníkov v uvedených oblastiach.