Legislatíva požaduje čoraz viac nasadenia týmu našich spolupracovníkov aj v týchto oblastiach, pričom nezabúdame na potrebné odborné a osobnostné zázemie, pri ktorom zdôrazňujeme politiku bezpečnosti práce a požiarnej ochrany vychádzajúcu najmä zo záujmov zákazníka so zameraním sa najmä na:

  • 1.Poskytovanie a príjem len preverených - dôveryhodných informácií na základe ktorých je nepredstaviteľná spolupráca medzi vedením a zamestnancami v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. Získavané informácie sú používané len v prospech efektívneho fungovania nami preferovaných - zastupovaných spoločností.
  • 2.Pravidelnú aktualizáciu, vedenie a udržiavanie agendy BOZP a PO v organizáciách.
  • 3.Dlhoročným pôsobením sme zdokonalili školiace a pracovné prezentácie a využívame jednoduché a pre zákazníka pochopiteľné metódy pracovných postupov v spomínanej oblasti.
  • 4.Servisujeme, opravujeme, kontrolujeme, inštalujeme – na základe získaných oprávnení elektrickú požiarnu signalizáciu, hasiace prístroje a požiarne vodovody.
  • 5.Spolupracujeme aj s konkurenčnými organizáciami v záujme udržania profesionality pri vykonávaní vzdelávania v špecializovaných oblastiach /napr. obsluha zdvíhacích tlakových, elektrických a ostatných vyhradených technických zariadení/
  • .
  • 6.Naša spolupráca so štátnym dozorom v uvedených oblastiach stojí na pevných základoch legislatívy, berúc do úvahy výlučne záujmy nami preferovaných - zastupovaných organizácií. Dôkazom čoho je dlhodobé fungovanie s nami zastupovaných spoločností s minimálnym množstvom úrazov, požiarov, pokút a ostatných nepríjemných javov v pracovnom živote súčinných partnerov.
  • 7.Vykonávanie lektorských činností , služieb autorizovaného bezpečnostného technika a požiarneho technika na základe platných oprávnení.

Vlastníme koncesiu na zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany.