Vlastníme oprávnenia na kontroly a opravy nasledovných druhov hasiacich prístrojov:

KODRETA ŠTEFANOV SPOL. S R.O.

GLÓRIA

NEURUPPIN

KOVOSLUŽBA PRAHA

KOMET PEČKY

IBS LADENBURG

FLORIÁN

TEPOSTOP S.R.O. PŘELOUČ

HASTEX & HASPR S.R.O.

ETS A.S. OSTRAVA

DELTA BRUSSELS

MFZL6TE

ČERVINKA-CZEH REPUBLIC S.R.O.