Za spolupráce so špecializovanými akreditovanými školiacimi strediskami Vám zabezpečíme aj školenia v oblasti:

 • 1.Lešenárska technika: základný kurz a opakované školenie lešenárskej techniky - všetky typy lešenia (rúrkové, podperné, pojazdné ...)
 • 2.Školenie BOZP pre pracovníkov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • 3.Logistika a sklady: základný kurz a opakované školenie obslúh motorových vozíkov - všetky triedy a druhy
 • 4.Zdvíhacie zariadenia: žeriavy a zdvíhadlá - cestné výložníkové žeriavy (D 1-3), mostové žeriavy a zdvíhadlá s motor. pohonom ovládané zo zeme, pohyblivé pracovné plošiny, zdvíhacie rampy, plošiny, obsluhovateľ vrátok, viazači bremien
 • 5.Lesníctvo a ekológia: obsluha reťazových motorových píl, obsluha prenosných krovinorezov
 • 6.Zváranie a rezanie: zváranie elektrickým oblúkom (Z-E1), zváranie plameňom (Z-G1), zváranie v ochrannej atmosfére (CO2), spájkovanie plameňom (D-L1), rezanie kyslíkom (D-G2), zaškolenie na obsluhu zváracieho zariad. pre rezanie plazmou (D-E4)
 • 7.Vodiči a doprava: školenie vodičov z povolania a referentských vozidiel (vodiči nákladných vozidiel, autobusov, traktorov, vodiči referentských vozidiel, opravári a údržbári)
 • 8. Odborné prehliadky a skúšky (revízie): revízie motorových vozíkov, revízie zdvíhacích zariadení, elektrických zariadení a bleskozvodov
 • 9.Stavebníctva: základný kurz obslúh stavebných strojov a opakované školenie strojníkov všetkých skupín (napr. nakladače, dózery, rýpadlá, autodomiešavače,...)
 • 10.Školenie pre všetkých pracovníkov v stavebníctve: murár, tesár, betonár, majster, pokrývač, klampiar, natierači, stavebný dozor ...)
 • 11.Zdravotná služba v organizáciách: kurz z poskytovania predlekárskej prvej pomoci

Za naše poslanie nepovažujeme zdržiavať pracovný proces a Vašich zamestnancov učebnými teoretickými postupmi, ale preberať určitú zodpovednosť a riešiť Vaše aktuálne problémy. Kvalita a rozsah našich služieb sú závislé na súčinnosti partnerov, pričom sa naďalej zdokonaľujeme a vzdelávame aj navzájom.